178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บริการของเรา

บริการตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบภายนอกของงบการเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย นโยบายของเรา คือการบริการที่จะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความสามารถอย่างเป็นอิสระ มีมาตรฐาน และด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ

การตรวจสอบพิเศษ

การตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน, การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ ให้บริการการตรวจสอบพิเศษ เช่น การตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน และ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati laborum ipsa, avoluptates libero possimus sapiente.

บริการที่ปรึกษาด้านบริหาร

การให้คำปรึกษา ด้านการบริหารงาน การให้บริการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน บัญชีและการเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เราตรวจสอบบัญชี ด้วยผู้เชี่ยวชาญ
และ มีประสบการณ์

หากคุณมีข้อสงสัยและสนใจในบริการของเราโปรดติดต่อ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น บริษัทที่ ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น