178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

กิจกรรม

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมพิเศษ “เตรียมตัวรับมือกับ TFRS 9 และ TFRS 16”

 

บริษัท สอบบัญชีธรรม จำกัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2563 ที่ส่งผลต่อลูกค้า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จึงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้และเพื่อเตรียมตัวรับมือกับ TFRS 9 และ TFRS 16 โดย รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารธรรมนิติ สำนักงานใหญ่ประชาชื่น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น บริษัทที่ ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น