178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

กิจกรรม

ยินดีกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (Listed Auditor) คนใหม่

ยินดีกับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (Listed Auditor) คนใหม

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และคุณโชติมา กิจศิรกร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (สำนัก 7) ที่ได้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (Listed Auditor) 

ปัจจุบันบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มี Listed Auditor รวมทั้งหมด 14 ท่าน 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น

Privacy Policy