178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

กิจกรรม

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาเป็นกรรมการอิสระ  เพื่อให้บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่มาตรฐานสากลกำหนด

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น

Privacy Policy